Podjetje: HOUSING CO. PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE, D.O.O., LJUBLJANA

Naslov: Verovškova ulica 55 A, 1000 LJUBLJANA

SPREJEMANJE IN PREVEZOVANJE VHODNIH TELEFONSKIH KLICEV, SKRB ZA POŠTO, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ (OBJAVE NA SPLETNI STRANI HOUSING.SI, RAZPIS TERMINOV TEČAJEV, OBVEŠČANJE TEČAJNIKOV, KOMUNIKACIJA S PREDAVATELJI, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, NAROČANJE MATERIALA, SKRB ZA UREJENOST UČILNIC), OPRAVLJANJE KADROVSKIH FUNKCIJ (OBJAVLJANJE PROSTIH DELOVNIH MEST, VODENJE POSTOPKA ZAPOSLITVE NOVIH ZAPOSLENIH, VODENJE EVIDENCE DOPUSTOV, BOLNIŠKIH ZAPOSLENIH), RAČUNOVODSKA DELA (IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV TER TRR-JA, OBRAČUN AVTORSKIH HONORARJEV, IZDAJA POTNIH NALOGOV, VODENJE BLAGAJNE, SODELOVANJE Z ZUNANJIM RAČUNOVODSTVOM PRI OBRAČUNU PLAČ, DDV-JA IN IZDELAVE BILANCE), SKRB ZA PISARNIŠKI MATERIAL, SKRB ZA UREJENOST PISARNE, VODENJE IZPITNEGA CENTRA PEARSON VUE (OPRAVILA ADMINISTRATORJA IZPITNEGA CENTRA), KOMUNIKACIJA S TUJIMI PREDAVATELJI (DOGOVARJANJE ZA TERMINE LETALSKE PREVOZE IN PRENOČIŠČE), PODPORA MOJEZNANJE.SI (IZDAJANJE RAČUNOV, PREGLEDOVANJE MARKETINŠKIH TEKSTOV), SKRB ZA DOKUMENTACIJO IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA “NO LIMIT TRAINING” (VODENJE EVIDENCE POGODB, ČLANOV), SODELOVANJE Z NADREJENIH PRI VEČJIH PROJEKTIH, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.