Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov: Dunajska cesta 160 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ODDELKA, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH.