Podjetje: UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.

Naslov: Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE

NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI,
SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
PRENOS ZNANJA IN SPODBUJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA SODELAVCEV