Podjetje: SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.D.

Naslov: Ob zeleni jami 2 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE DEL NA POSAMEZNEM OBJEKTU, NAROČANJE MATERIALA, STORITEV DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE, ORGANIZACIJA PREVZEMA IN VODENJE EVIDENCE O IZVRŠENIH PREVZEMIH, VODENJE IN HRANJENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN PLANIRANJE NAPREDOVANJA DEL NA PODLAGI IZDELANEGA ELABORATA, UREJANJE PROBLEMATIKE NA GRADBIŠČU SKUPAJ Z VODJEM GRADBIŠČA ALI OVD, PREGLEDOVANJE IN POTRJEVANJE OPRAVLJENEGA DELA, DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE, OPRAVLJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM STORITEV, OBVEŠČANJE VODJE GRADBIŠČA ALI OVD O IZREDNIH DOGODKIH, SMRTNIH NESREČAH, KOLEKTIVNIH POŠKODBAH IN NEVARNIH POJAVIH, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED IN SODELOVANJE NA TEHNIČNEM PREGLEDU OBJEKTA, ORGANIZIRANJE KONTROLNIH MERITEV IN PREIZKUŠENJ, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE OPRAVLJENIH DEL PRED KONČNO KONTROLO (TEHNIČNI PREGLED), IZDELOVANJE ANALIZE USPEŠNOSTI KONČANEGA OBJEKTA, ORGANIZIRANJE PREVOZA DELAVCEV, POSREDOVANJE PODATKOV O POTRJENIH IZVEDENIH DELIH ZA PRIPRAVO SITUACIJE ALI RAČUNA, SKRB ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI POSLOVANJA DRUŽBE IN IZPOLNJEVANJE NALOG IZ TEGA PODROČJA, DRUGA OBČASNA DELA V OKVIRU RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA PO NALOGU VODJE SLUŽBE, DELA IN NALOGE PO POOBLASTILU DIREKTORJA.