Podjetje: BARTEC VARNOST, TOVARNA EKSPLOZIJSKO VARNIH ELEKTRONAPRAV, D.O.O.

Naslov: Cesta 9. avgusta 59 , 1410 ZAGORJE OB SAVI

VODENJE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA V NABAVNI SLUŽBI, OBLIKOVANJE NABAVNE STRATEGIJE SKLADNO S CILJI DRUŽBE, POGAJANJE IN KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI, VODENJE OPTIMALNIH ZALOG, USKLAJEVANJE DELA NABAVNE SLUŽBE TER SODELOVANJE Z OSTALIMI SLUŽBAMI, VODENJE PREGLEDA NAD ZALOGAMI, KONTROLIRANJE STROŠKOV NABAVE, NAROČANJE IZDELKOV ZA POTREBE KUPCEV, IZDELAVA ANALIZ, POROČIL, POROČANJE O NABAVNIH AKTIVNOSTIH IN REALIZACIJI, IZDELAVA PLANOV NABAVE BLAGA OD DOMAČIH IN TUJIH DOBAVITELJEV, SODELOVANJE S PRODAJNO SLUŽBO.