Podjetje: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.

Naslov: Lipica 5 , 6210 SEŽANA

NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZORUJE DELO V ODDELKIH TER ZAGOTAVLJA OPTIMALNO RAZPOREDITEV VSEH VIROV GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, ZAGOTAVLJA DOSEGANJE PRIČAKOVANE KAKOVOSTI IN USPEŠNOSTI DELA V DELOVNEM OKOLJU V SKLADU S STANDARDI, ZAGOTAVLJA DOSEGANJE POSLOVNIH CILJEV ODDELKOV, SKRBI ZA USTREZEN PRETOK INFORMACIJ, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV, OPRAVLJA STORITVE ZA GOSTE V SKLADU S STANDARDI, PRIPRAVLJA PREDLOGE JEDILNIKOV, SESTAVLJA MENIJE, RECEPTURE IN KALKULACIJE JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN STANDARDI, ORGANIZIRA IN NADZIRA NAROČANJE, PREVZEM IN HRAMBO ŽIVIL V SKLADU S STANDARDI, NADZIRA IN ZAGOTAVLJA POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI PO NAČELIH ZDRAVE PREHRANE IN SKRBI ZA VKLJUČEVANJE SODOBNIH TRENDOV V KULINARIKO, SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKIH PROSTOROV, DRUGE VSEBINSKO POVEZANE NALOGE