Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Naslov: ŠMIHEL 1 , 8000 NOVO MESTO

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, ORGANIZIRANJE SEJ ORGANOV VODENJA IN UPRAVLJANJA TER PRIPRAVA GRADIV, SPREMLJANJE VELJAVNE ZAKONODAJE, NAČRTOVANJE IN VODENJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.