Podjetje: FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.

Naslov: Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO

ORGANIZIRA IN RAZPOREJA DELO IN DELAVCE V SKUPINI, NASTAVLJA STROJE, IZVAJA DNEVNI IN TEDENSKI PLAN DELA, IZVAJA DELA V PROIZVODNJI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, SODELUJE PRI TEHNOLOŠKI PRIPRAVI DELA ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ EPS IN EPP, USKLAJUJE DELO V PENILNICI, SODELUJE Z VODJO KAKOVOSTI, SKUPAJ S KONTROLO KAKOVOSTI UGOTAVLJA ODSTOPANJA GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IN USTREZNO UKREPA, ODPRAVLJA MANJŠE MEHANSKE NAPAKE NA STROJIH, KOORDINIRA DELO Z VZDRŽEVALCI V PRIMERU OKVAR, VODI EVIDENCE, PRIPRAVLJA IN POSREDUJE PODATKE IN INFORMACIJE, POSREDUJE NAVODILA DELAVCEM IN JIH INFORMIRA, UVAJA NOVE DELAVCE V DELO IN IZVAJA MENTORSTVO, POTRJUJE PRVE KOSE V PROIZVODNJI, IZVAJA NADZOR PRI AVTOKONTROLI, IZVAJA PREDPISE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER EKOLOGIJE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV TER PO POTREBI USTREZNO UKREPA, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO V PROIZVODNJI