Podjetje: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA

Naslov: KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SAMOSTOJNO VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V ENOTI, KAR VKLJUČUJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR NAD DELOVANJEM PODROČJA ENOTE SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER ODGOVORNOST ZA ZAPOSLENE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NALOG POSLOVANJA IN DELOVANJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOM, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZA DELOVNI PROCES ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA ODDELKA IN NAČRTOVANJE DEL, ORGANIZIRANJE ZBIRANJA PODATKOV IN VODENJA VSEH EVIDENC, KI SO NUJNE ZA NEMOTENO DELO IN V SKLADU S PRAVILNIKOM O VAROVANJU PODATKOV, PRIPRAVA PLANOV IN POROČIL O DELU ENOTE, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, PLANIRANJE (SKUPAJ Z ZDRAVNIKOM IN VODJO TIMA/DIPLOMIRANIM ZDRAVSTVENIKOM) NAČINA NEGE, DIETE, REHABILITACIJE IN AKTIVIZACIJE STANOVALCEV, VODENJE NEGOVALNE VIZITE PO ENOTAH HIŠE IN SODELOVANJE NA VIZITAH Z ZDRAVNIKOM, UVAJANJE NOVIH DELAVCEV V DELO, SEZNANJANJE S PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI, VARSTVOM PRI DELU TER SPLOŠNIMI AKTI IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA UČENCEV NA PRAKSI, PRIPRAVA MESEČNEGA RAZPOREDA DELAVCEV DO 20. V MESECU TEKOČEGA LETA IN SKRB ZA PRAVOČASNO KOMPENZACIJO UR PRI NEENAKOMERNO RAZPOREJENEM DELOVNEM ČASU.