Podjetje: HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.

Naslov: SLOVENČEVA ULICA 97, 1000 LJUBLJANA

ORGANIZACIJA MANJ ZAHTEVNIH PREVZETIH DEL NA GRADBIŠČU,
SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠČA, SKRB ZA VODENJE GRADBENIH KNJIG TER DNEVNIKA TER PRAVOČASNO IZDAJANJE SITUACIJ IN RAČUNOV,
KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI IN PODIZVAJALCI OZ. KOOPERANTI, USMERJANJE TER TEHNIČNA POMOČ DELOVODJEM NA GRADBIŠČU,
SKRB ZA CELOSTNO PODOBO PODJETJA NA GRADBIŠČU,
SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNEGA NAČRTA IN VARNOSTNIH UKREPOV ZA POSAMEZNA GRADBIŠČA/DELOVIŠČA GLEDE NA NJIHOVO SPECIFIČNOST TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC,
OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.