Podjetje: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

Naslov: IDRIJSKA CESTA 13 , 1360 VRHNIKA

NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, VKLJUČEVANJE IN POSODABLJANJE PROGRAMOV TER SPREMLJANJE NJIHOVIH REZULTATOV, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, SPREMLJANJE NOVOSTI, ZAKONODAJE NA DELOVNEM PODROČJU DEL. ENOTE IN SKRB ZA UVAJANJE NOVOSTI IN NOVIH PROGRAMOV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN KONTROLA IZVAJANJA PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.