Podjetje: ASFALTI PTUJ PODJETJE ZA NIZKE GRADNJE D.O.O.

Naslov: ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 13, 2250 PTUJ

ORGANIZACIJA IN VODENJE POSAMEZNIH DEL NA GRADBIŠČU.
SPREMLJANJE IN SPROTNO SEZNANJANJE S POTEKOM GRADBENIH DEL.
IZBIRA IN NAČRTOVANJE TEHNOLOGIJE DEL NA GRADBIŠČU.
PREVZEM DEL NA GRADBIŠČU.
RAZPOREJANJE DELOVNIH NALOG IN NAVODIL DELOVODJEM IN DELAVCEM NA GRADBIŠČU.
IZVAJANJE GRADBENIH DEL V SKLADU S POSEBNIMI PREDPISI IN V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO NA GRADBIŠČU.
SKRB ZA PRAVOČASNO NABAVO MATERIALA IN OPREME ZA DELO NA GRADBIŠČU
.KOMUNICIRANJE Z INVESTITORJI IN NADZORNIKI TER PRISOTNOST NA OPERATIVNIH SESTANKIH.
IZDELOVANJE, VODENJE IN PODPISOVANJE GRADBENIH DNEVNIKOV, KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMER TER OSTALE GRADBENE DOKUMENTACIJE.
IZDELAVA MESEČNIH SITUACIJ IZVEDENIH GRADBENIH DEL (ZAČASNE, KONČNE) TER POTRDITEV PRI NADZORNEMU ORGANU IN NAROČNIKU DEL.
PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA PRAVOČASNO OVERJANJE IN POTRJEVANJE SITUACIJ TER NJIHOVIH PLAČIL