Podjetje: GAJ LES TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Naslov: Mlaka 10 , 4290 TRŽIČ

SKRB ZA NEMOTEN PRETOK DOBAVE IN IZDOBAVE SEKANCEV, SKRB ZA NENEHNO DELOVANJE MOTORJEV V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE SUŠILNICE LESNIH SEKANCEV, PLANIRANJE VZDRŽEVANJA, UREJANJE REKLAMACIJ IN OKVAR, POMOČ PRI IZVAJANJU REDNIH IN IZREDNIH POPRAVIL TER ODPRAVA NAPAK, PRIPRAVA MESEČNIH PODATKOV OBRATOVANJA, DELO Z NAKLADALNIM STROJEM, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V ENOTI, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM ZAPOSLENIH V ENOTI, KOORDINIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA Z DRUGIMI ENOTAMI V PODJETJU, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PROJEKTA PROIZVODNJE PELET.