Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

-VODENJE, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA DELA V ASFALTNI BAZI- ZA PRAVOČASNO IN KVALITETNO OPRAVLJANJE DELA
-VODENJE, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA DELA V SEPARACIJI
-ZBIRANJE IN PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV
-PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE VZDRŽEVANJA ASFALTNE BAZE IN
SEPARACIJE
-SODELOVANJE PRI KONTROLI KVALITETE PROIZVEDENIH FRAKCIJ IN ASFALTNIH MEŠANIC
-SKRB ZA EKOLOGIJO NA PODROČJU ASFALTNE BAZE IN SEPARACIJE
-PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PRODANIH MATERIALOV
-NADZIRANJE, SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI POTRJEVANJU
RAČUNOV IN OSTALIH STROŠKOV,-OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE SEKTORJA/DIREKTORJA