Podjetje: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Naslov: DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO – RAZVOJNE POLITIKE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU,
PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA ZAHTEVNEJŠE NALOGE,
ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAHTEVNEJŠIH RAZISKOVALNO – RAZVOJNIH IN DRUGIH PROJEKTOV TER NALOG,
IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH TEHNIČNIH PRESKUSOV IN ANALIZ,
IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH MNENJ, ZA KATERE JE POTREBNO POGLOBLJENO ZNANJE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU,
RAZVIJANJE IN UVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH METOD PRESKUŠANJA,
UMERJANJE IN KONTROLA NAJZAHTEVNEJŠIH MERIL, APARATUR IN NAPRAV,
VODENJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI PROIZVODOV ALI KONTROLE MERIL, APARATUR IN NAPRAV,
DELO NA TEHNIČNI REGULATIVI,
VZGOJA KADROV,
AKTIVNO DELOVANJE V STROKOVNI JAVNOSTI.
DELA SE IZVAJAJO PRETEŽNO NA RAZISKOVALNEM PODROČJU.