Podjetje: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Naslov: VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA DELOVNEM PODROČJU,
PRENOS ZNANJA,
SODELOVANJE NA PROJEKTIH,
IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI USTREZAJO USPOSOBLJENOSTI DELAVCA. PODROBNEJŠA OPREDELITEV DELA:
KOORDINACIJA IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJSKIH IN DISEMINACIJSKIH AKTIVNOSTI PO PROJEKTNEM PLANU,
KOMUNICIRANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN ORGANIZACIJA DELA,
SPREMLJANJE AKTIVNOSTI PARTNERJEV IN SLEDENJE TERMINSKEMU PLANU,
KOMUNICIRANJE Z DELEŽNIKI,
ORGANIZACIJA DELAVNIC ZA DELEŽNIKE NA OBMOČJU IZVAJANJA PROJEKTA IN DRŽAVAH TRANSEKTA,
PRIPRAVA IN KOORDINACIJA PUBLICIRANJA PROJEKTNIH REZULTATOV,
PRIPRAVA POROČIL O AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU.