Podjetje: SNEŽNIK SINPO PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Naslov: KOČEVSKA REKA 1 A, 1338 KOČEVSKA REKA

POZNAVANJE IN IZVAJANJE ISO STANDARDOV V OKVIRU SVOJEGA DELOVNEGA MESTA,
UPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH STROJEV ALI LINIJE, PREGLED IN PRIPRAVA STROJA, (NASTAVITEV IN MENJAVA REZIL), ODGOVORNOST ZA VARNO IN PRAVILNO DELOVANJE STROJA, ODGOVORNOST ZA KVALITETO (MEDFAZNA AVTOKONTROLA), OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJA (PODMAZOVANJE), ČIŠČENJE IN UREJANJE STROJA IN SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLICO,
ZLAGANJE LESNIH SORTIMENTOV, SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA,