Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Naslov: Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA

PREDAVANJA ŠTUDENTOM IN VODENJE SEMINARJEV NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH I. IN II. STOPNJE,
INDIVIDUALNO DELO S ŠTUDENTI KOT SO KONZULTACIJE, TUTORSTVO, GOVORILNE URE IPD.,
PREIZKUŠANJE ZNANJA ŠTUDENTOV, KOT SO IZPITI, KOLOKVIJI, SEMINARSKE NALOGE, ZAGOVORI IPD.,
ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA,
POSODABLJANJE UČNIH IN IZVEDBENIH NAČRTOV PREDMETOV TER AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN POSODABLJANJU UČNIH NAČRTOV, NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO,
USMERJANJE RAZISKOVALNEGA DELA IN ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DOKTORSKIH, MAGISTRSKIH, DIPLOMSKIH IN DRUGIH DEL.