Podjetje: GEA College – Fakulteta za podjetništvo

Naslov: Dunajska cesta 156 , 1000 LJUBLJANA

– OPRAVLJATI PEDAGOŠKE DELOVNE DOLŽNOSTI NA DODIPLOMSKEM, PODIPLOMSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU IN AKADEMIJAH FAKULTETE V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, – IZVAJATI PEDAGOŠKO-SVETOVALNE DEJAVNOSTI IN VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V NOVE OBLIKE ŠTUDIJSKIH IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH PRISTOPOV, METOD IN TEHNIK,
– VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V SODELOVANJE S PODJETJI V STROKOVNEM, RAZISKOVALNEM IN SVETOVALNEM POGLEDU, – AKTIVNO SODELOVATI V KATEDRAH, PEDAGOŠKIH DELAVNICAH IN DRUGIH OBLIKAH PEDAGOŠKEGA IN ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA DELA,
– SODELOVANJE V RAZLIČNIH ORGANIH ŠOLE IN PROJEKTIH,
OSTALA DELA, KI SO POTREBNA ZA NEMOTEN ŠTUDIJSKI PROCES.