Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO

Naslov: GOSARJEVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA IN VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH; SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU; OSNOVNO RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO (RAZISKOVALNO DELO, KI JE NUJNO ZA RAZVOJ STROKE, KAKOVOSTNO PEDAGOŠKO DELO IN STROKOVNI RAZVOJ DELAVCA, KI SE POTRDI S HABILITACIJO).