Podjetje: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI

Naslov: Gregorčičeva ulica 19 , 5000 NOVA GORICA

VODENJE TEORETSKIH, EMPIRIČNIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM PROCESU (DO 300 UR LETNO)
SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, ŠE POSEBNO NA PODROČJU UPORABE KVANTITATIVNIH RAZISKOVALNIH METOD SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE OSTALE NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.