Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

– SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM
NIVOJU,
– IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV,
– SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPKOV IN METOD DELA,
– IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,
– OPRAVLJANJE ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,
– IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V
OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI