Podjetje: OBČINA ŠENČUR

Naslov: Kranjska cesta 11 , 4208 ŠENČUR

SKRB ZA KOORDINACIJO PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV MED OBČINO IN IZDELOVALCEM PROSTORSKEGA AKTA,
ORGANIZIRA MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN SODELUJE Z DRUGIMI ORGANI,
SODELUJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA INFORMACIJE, POROČILA IN DRUGA ZAHTEVNA GRADIVA,
VODI ZAHTEVNE UPRAVNE POSTOPKE,
PRIPRAVA PLANSKIH DOKUMENTOV IN POROČIL,

SVETUJE IN NUDI INFORMACIJE S PODROČJA URBANIZMA VSEM ZAINTERESIRANIM OBČANOM,
ODMERA KOMUNALNIH TAKS,
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA,
IZDAJA LOKACIJSKIH INFORMACIJ,
SKUPAJ Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI, PREDSEDNIKOM ODBORA IN ŽUPANOM PRIPRAVLJA GRADIVO ZA SEJE ODBORA ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKI RAZVOJ TER ZA OBČINSKI SVET IN SKRBI ZA REALIZACIJO SKLEPOV ORGANOV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU ŽUPANA.