Podjetje: OBČINA DOBREPOLJE

Naslov: Videm 35 , 1312 VIDEM – DOBREPOLJE

PRIPRAVA FINANČNEGA POROČILA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA, LIKVIDACIJA POSLOVNIH LISTIN,
KONTROLIRANJE IN DRUGE PRIPRAVE ZA VKNJIŽBO IN KNJIŽENJE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV ZA OBČINSKO UPRAVO IN DRUGE OBČINSKE ORGANE, KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V NAJEMU, VODENJE SALDAKONTOV, IZDAJA RAČUNOV IN ZAHTEVKOV