Podjetje: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI ZAHTEVNEJŠIH PROTOKOLARNIH DOGODKOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI NADREJENEGA.