Podjetje: OBČINA ŠKOFJA LOKA

Naslov: Mestni trg 15 , 4220 ŠKOFJA LOKA

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
VODENJE POSTOPKOV PRIPRAVE IN IZDELAVE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV IN DRUGIH GRADIV,
IZDAJA IZPISOV IN INFORMACIJ IZ URADNIH EVIDENC (NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ, LOKACIJSKA INFORMACIJA, ….) TER STROKOVNA POMOČ STRANKAM,
PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS),
SODELOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH DRUGIH ORGANOV,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA PO NALOGU NADREJENEGA.