Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV NAJZAHTEVNEJŠIM PRAVNIM OSEBAM V BANKI IN PRI KOMITENTU (POSLOVNO SKRBNIŠTVO), PROMOVIRANJE IN/ALI PRODAJA BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV FIZIČNIM OSEBAM, UREJANJE POSLOVNIH ARANŽMAJEV, FINANČNO UPRAVLJANJE PROBLEMATIČNIH PODJETIJ, SPREMLJANJE BONITETE IN POSLOVANJA KOMITENTA, OBISKOVANJE IN PRIDOBIVANJE POTENCIALNIH KOMITENTOV, RAZISKOVANJE IN ANALIZIRANJE TRŽNEGA PROSTORA, IZDELOVANJE PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ, OPRAVLJANJA NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH.