Podjetje: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG V OKVIRU PROJEKTA PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG MEDNARODNEGA SODELOVANJA, POMOČ PRI PRIPRAVAH, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU RAZLIČNIH NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTA PREDSEDOVANJA RS EVROPSKI UNIJI, STROKOVNA PODPORA PRI POSAMEZNEM DOSJEJU – PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, OSNUTKOV IN PREDLOGOV REŠITEV, ANALIZA IN PRIMERJAVA DOSJEJEV TER USKLAJEVANJE Z DRUGIMI PODROČJI, ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNE NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIPRAV NA PREDSEDOVANJE IN NJEGOVE LOGISTIČNE IZVEDBE, ORGANIZACIJA DOGODKOV V ZVEZI S PREDSEDOVANJEM, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVANIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA UPRAVE PO ODREDBI NADREJENEGA ZA POTREBE IZVAJANJA PROJEKTA PREDSEDOVANJA RS EVROPSKI UNIJI.