Podjetje: OBČINA RIBNICA

Naslov: Gorenjska cesta 3 , 1310 RIBNICA

PRIPRAVA PREDPISOV IN ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, VODENJE POSTOPKOV ZA IZDAJO KONCESIJ, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPR. POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, PRIPRAVA GRADIVA ZA OBČINSKI SVET IN DELOVNA TELESA OS, PRIPRAVA GRADIVA IN ORGANIZACIJA SEJ ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SKRB ZA REALIZACIJO PROGRAMOV V SKLADU S PRORAČUNOM