Podjetje: FURS; FINANČNI URAD NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 21 , 8000 NOVO MESTO

-ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT,
-PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA DAVČNE IZVRŠBE,
-SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DAVČNE IZVRŠBE,
-SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH,
-VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH IN V DAVČNEM POSTOPKU PO POOBLASTILU,
-IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE USLUŽBENCEV,
-SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA IZVRŠBE,
-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.