Podjetje: OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI

Naslov: Slomškova ulica 1 , 9000 MURSKA SOBOTA

izvrševanje zadev uprave tožilstva, priprava splošnih aktov in drugih strokovnih gradiv in navodil organa po odredbi vodje, obračun potnih nalogov, vodenje vpisnikov, izvajanje kadrovskih opravil…