Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA DRUGI STOPNJI SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE IN PREDLAGANJE UKREPOV.