Podjetje: FURS; GENERALNI FINANČNI URAD

Naslov: Šmartinska cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE UČINKOV IZVAJANJA METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, IZVAJANJE USPOSABLJANJA Z DELOVNEGA PODROČJA UPRAVE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.