Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE

Naslov: Ljubljanska cesta 1 , 3000 CELJE

SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH, ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZATHEVNIH GRADIV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI.