Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Naslov: Dunajska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

DELOVNO PODROČJE – NALOGE: SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.