Podjetje: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov: Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNA POMOČ GENERALNEMU SEKRETARJU PRI IZVAJANJU NALOG, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USKLAJEVANJE GRADIV ZA GENERALNEGA SEKRETARJA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ (PREDVSEM V ZVEZI Z NAČRTOM INTEGRITETE, IZBOLJŠANJEM POSLOVANJA), RAZVOJNIH PROJEKTOV, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, SODELOVANJE Z VSEMI SLUŽBAMI ZNOTRAJ GENERALNEGA SEKRETARIATA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU GENERALNEGA SEKRETARJA