Podjetje: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov: Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

SPREMLJANJE GIBANJA DENARNIH TOKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA, SPREMLJANJE KRONOLOGIJE DOGODKOV, KI IMAJO POMEMBEN VPLIV NA LIKVIDNOST DRŽAVNEGA PRORAČUNA, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE OBRESTNIH MER, Z NAMENOM GOSPODARNEGA UPRAVLJANJA S PROSTIMI DENARNIMI SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE