Podjetje: OBČINA SEVNICA

Naslov: Glavni trg 19 A, 8290 SEVNICA

ORGANIZACIJA IN SKRB ZA IZVEDBO OPRAVIL V OKVIRU PROTOKOLARNIH DOGODKOV OBČINE,
KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV,
SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, RAZGOVOROV, POSLOVNIH DOGODKOV S PRIPRAVO PRIPADAJOČIH STROKOVNIH PODLAG IN NOVINARSKIH KONFERENC,
SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU STRATEGIJE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTJO IN NEPOSREDNO IZVAJANJE STRATEGIJE,
POSREDOVANJE DNEVNIH IN TEDENSKIH POROČIL O DELU OBČINSKE UPRAVE IN ŽUPANA ZA MEDIJE,
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PRIPRAVA ODGOVOROV NA VPRAŠANJA OBČANOV IN NOVINARJEV,
SKRB ZA MEDIJSKI ARHIV,
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA SLAVNOSTNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
PRIPRAVA PROGRAMA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU – OD POZIVA ZA SODELOVANJE DO IZVEDBE,
SKRB ZA CELOVITO ZUNANJO PODOBO OBČINE,
VODENJE OBČINSKIH PRIREDITEV IN PRIREDITEV, KATERIH SOORGANIZATOR JE OBČINA SEVNICA,
IZVAJANJE STROKOVNIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI,
VODENJE NEZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI,
SODELOVANJE Z ORGANI OBČINE IN DELOVNIMI TELESI,
SODELOVANJE V RAZNIH INTERNIH IN MEDRESORSKIH SKUPINAH,
SPREMLJANJE URADNIH OBJAV, RAZPISOV IN NATEČAJEV ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE IN RAZVOJ OBČINE,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL (MALIH VREDNOSTI) S PODROČJA SPLOŠNE SLUŽBE