Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Naslov: Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE NALOG, VEZANIH NA PROJEKT PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EU, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG.