Podjetje: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Naslov: Tržaška cesta 21 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG

NA NAVEDENEM DELOVNEM MESTU SE OPRAVLJAJO TUDI NALOGE SODELOVANJA PRI PRIPRAVI PREDLOGOV ZAKONOV, PODZAKONSKIH PREDPISOV, STRATEŠKIH AKTOV IN DRUGIH AKTOV V ZVEZI Z RAVNANJEM S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI, PRIPRAVA ODGOVOROV NA VPRAŠANJA IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI UPRAVLJAVCEM STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI TER PRIPRAVA MNENJ V MEDRESORSKEM USKLAJEVANJU PREDPISOV IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH.