Podjetje: AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR

Naslov: Trg republike 3 , 1000 LJUBLJANA

OBRAVNAVA OBVESTIL V ZVEZI Z NAMERO ČEZMEJNEGA OPRAVLJANJA ZAVAROVALNIH POSLOV ZAVAROVALNICE/ ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA ALI POSREDNIKA S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI OZIROMA V DRUGIH DRŽAVAH IN PRIPRAVA PREDLOGOV OBVEŠČANJA NADZORNIH ORGANOV/ ZAVAROVALNIC/ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV IN POSREDNIKOV V DRUGIH JURISDIKACIJAH, OBRAVNAVA OBVESTIL O PRENOSIH ZAVAROVALNIH POGODB S STRANI ZAVAROVALNIC IN PRIPRAVA PREDLOGOV OBVEŠČANJA NADZORNIH ORGANOV/ ZAVAROVALNIC V DRUGIH JURISDIKACIJAH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPREMEMB ZAKONODAJE, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA AGENCIJE, OPRAVLJANJE POSAMEZNIH ZAHTEVNIH NALOG NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA AGENCIJE, PRIPRAVLJANJE OZIROMA ZAGOTAVLJANJE POMOČI PRI OBLIKOVANJU ZAHTEVNEJŠIH REŠITEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA AGENCIJE, SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, DOLOČENIH S POGODBO O ZAPOSLITVI.