Podjetje: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika

Naslov: Mestni trg 24 , 8330 METLIKA

POMOČ DIREKTORJU PRI ORGANIZIRANJU POSLOVNEGA IN PROGRAMSKEGA DELA ZAVODA, SPREMLJANJE RAZPISOV, PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZPISE IN VODENJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, STROKOVNA, ORGANIZACIJSKA, ADMINISTRATIVNA, TEHNIČNA OPRAVILA V ZVEZI S PODROČJEM DELOVNEGA MESTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI RAZNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH IN MANJ ZAHTEVNIH GRADIV, ANALIZ IN INFORMACIJ TER OBLIKOVANJE GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH DOKUMENTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA, SKRB ZA PROTOKOL (VABILA, OPRAVIČILA, NAJAVE, SEZNAMI, ORGANIZACIJA, PREVERJANJE PRISOTNOSTI, IPD.), SPREJEMANJE POBUD, VLOG, PROŠENJ, PRITOŽB, UGOVOROV, IPD., OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z IZVAJANJEM PROGRAMOV ZAVODA, POMOČ DIREKTORJU PRI ORGANIZIRANJU POSLOVNEGA IN PROGRAMSKEGA DELA ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA, NADOMEŠČANJE DIREKTORJA V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI.