Podjetje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 20 , 1000 LJUBLJANA

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III V SEKTORJU ZA PODPORO DEJAVNOSTI V ODDELKU ZA IZTERJAVO, DM 34.8, OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA,
PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, PREDLOGOV SISTEMSKIH REŠITEV, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG IN PRIPRAVA VLOG NA PODROČJU SODNE IN DAVČNE IZVRŠBE TERJATEV TER NA PODROČJU MEDNARODNE IZTERJAVE PREŽIVNIN, VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, POMOČ PRI IZVEDBI JAVNIH NAROČIL ZA DELOVNO PODROČJE ODDELKA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH ZAHTEVNIH NALOG PO NAVODILU VODJE ODDELKA.