Podjetje: CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naslov: Kajuhova ulica 32 U, 1000 LJUBLJANA

-SLEDI DOGOVORJENI VIZIJI, STRATEGIJI, CILJEM TER SODELUJE PRI RAZVOJU SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA. PRIPRAVLJA ZAHTEVNEJŠA STROKOVNA GRADIVA NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU. PREDSTAVLJA IN ARGUMENTIRA STROKOVNA GRADIVA S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA PRED STROKOVNO JAVNOSTJO. METODOLOŠKO VODI PRIPRAVO STROKOVNIH DOKUMENTOV. SVETUJE NA PODLAGI DOBREGA POZNAVANJA VEČJEGA DELA SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA. SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU. PRIDOBIVA NOVE TEORETIČNE IN PRAKTIČNE VIDIKE STROKE IN JIH VKLJUČUJE V SVOJE DELO. VODI/SODELUJE NACIONALNE IN/ALI MEDNARODNE PROJEKTE NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU. OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU VODSTVA.