Podjetje: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO

Naslov: Ulica kneza Koclja 22 , 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE UREDB, DIREKTIV, PRIPOROČIL EK S PODROČJA SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, FINANČNIH INSTRUMENTOV ZA PODJETNIŠTVO, DRŽAVNIH POMOČI, OSTALIH RAZVOJNIH PROGRAMOV EK IN PROGRAMOV MEDNARODNEGA POVEZOVANJA, PROUČEVANJE ZAKONODAJE IN DOBRIH MEDNARODNIH PRAKS V OKVIRU PODPORE PODJETNIŠKEMU SEKTORJU S FINANČNIMI INSTRUMENTI, SPREMLJANJE MEDNARODNIH MAKROEKONOMSKIH ANALIZ IN DRUGIH STRATEŠKIH GRADIV, PRIPRAVA MAKROEKONOMSKIH ANALIZ Z NACIONALNO IN MEDNARODNO PRIMERJAVO, PRIPRAVA NA AKTUALNE PROGRAME EU IN SKRBNIŠTVO NAD PROGRAMI IN POGODBAMI, KI JIH SKLAD IZVAJA V SODELOVANJU Z EIF IN EK, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA PRIDOBIVANJE UGODNIH FINANČNIH SREDSTEV SKLADA OD MEDNARODNIH INSTITUCIJ, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA IZVAJANJE SKUPNIH PROJEKTOV Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI V ALI IZVEN EK, KI OMOGOČAJO MEDNARODNO POVEZOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ IN NJIHOV VSTOP NA NOVE TRGE, NAVEZOVANJE KONKRETNIH STIKOV Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI IN/ALI EK, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PODPORNIH PROGRAMOV ZA INTERNACIONALIZACIJO MSP-JEV IN ZA VSTOP NA NOVE TRGE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU STROKOVNIH USPOSABLJANJ MLADIH PODJETIJ V TUJINI, SODELOVANJE V EVROPSKIH DELOVNIH SKUPINAH IN OSTALIH MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH.