Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE

Naslov: Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA

PRAVNO SVETOVANJE, IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV S PODROČJA DELA, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, IZDELOVANJE POGODB IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DRUGIH AKTOV, UREJANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH ZADEV
, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAZPISNIH DOKUMENTACIJ ZA IZVEDBO JAVNIH NAROČIL