Podjetje: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION

Naslov: Šmartinska cesta 134 A, 1000 LJUBLJANA

-ZAHTEVNE RAZVOJNO RAZISKOVALNE IN STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU RAZVOJA PISMENOSTI IN TEMELJNIH ZMOŽNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-RAZVOJ NOVIH VSEBIN IN UVAJANJE NOVOSTI NA PODROČJU METODIKE, DIDAKTIKE IN RAZVOJA NOVIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA,
-OBLIKOVANJE RAZVOJNIH MODELOV, STROKOVNIH PODLAG IN PREDLOGOV UKREPOV ZA UVAJANJE NOVOSTI,
-SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA TER POTREB PO IZOBRAŽEVANJU V OKOLJU IN PRIPRAVA PREDLOGOV IZBOLJŠAV ZA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH GRADIV IN ANALIZ S PODROČJA RAZVOJA PISMENOSTI IN TEMELJNIH ZMOŽNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-SVETOVANJE IN PREDAVANJA NA PODROČJU RAZVOJA PISMENOSTI IN TEMELJNIH ZMOŽNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZVOJNIH NALOG TER VODENJE PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH TIMOV,
-OBLIKOVANJE SISTEMSKIH IN RAZVOJNIH MODELOV, STROKOVNIH PODLAG IN PREDLOGOV UKREPOV ZA UVAJANJE NOVOSTI,
-PRIPRAVA IN RAZVOJ NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV,
-NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, VODENJE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE PROCESA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
-SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA DELA IZVAJANJA NALOG,
-OBJAVA STROKOVNIH ČLANKOV IN PRISPEVKOV S PODROČJA RAZVOJA PISMENOSTI IN TEMELJNIH ZMOŽNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-SODELOVANJE PRI RAZVOJU IKT APLIKACIJ IN MULTIMEDIJSKIH VSEBIN, SODELOVANJE PRI UREJANJU SPLETNIH STRANI.