Podjetje: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION

Naslov: Šmartinska cesta 134 A, 1000 LJUBLJANA

-ZAHTEVNE RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH GRADIV IN ANALIZ S PODROČJA KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-SVETOVANJE IN PREDAVANJA NA PODROČJU KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZVOJNIH NALOG TER VODENJE PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH TIMOV,
-OBLIKOVANJE SISTEMSKIH IN RAZVOJNIH MODELOV, STROKOVNIH PODLAG IN PREDLOGOV UKREPOV ZA UVAJANJE NOVOSTI,
-PRIPRAVA IN RAZVOJ NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV,
-NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, VODENJE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE PROCESA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
-SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA DELA IZVAJANJA NALOG,
-OBJAVA STROKOVNIH ČLANKOV IN PRISPEVKOV S PODROČJA KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
-SODELOVANJE PRI RAZVOJU IKT APLIKACIJ IN MULTIMEDIJSKIH VSEBIN, SODELOVANJE PRI UREJANJU SPLETNIH STRANI.