Podjetje: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO – URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Naslov: Kotnikova ulica 6 , 1000 LJUBLJANA

PODPORA IN POMOČ VODJI SEKTORJA; VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELA; VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA DELA; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA; VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH; OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SREČUJE PRI OPRAVLJANJU SVOJIH NALOG; OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG.