Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA TER SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG, ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI.